Por tani

Të jeni të lumtura me Test-in Harmony prenatal.

Budite bezbrižne.

Përse në botë çdo 2 minuta një grua shtatzënë vendos për Test-in Harmony?

Sepse harmony është testi i parë prenatal jo-invanziv botëror për zbulimin e hershëm të anomalive në numrin e kromozomeve, dhe egziston që nga marsi i vitit 2012.

Rreziku te gruaja shtatzënë për sindromin Down

Rreziku te gruaja shtatzënë e moshës 35 vjeç është 1: 360 Kur një grua shtatzënë është 30 vjeç, rreziku që e mban mosha është 1:1000, ndërsa rreziku në gratë shtatzëna me moshën 40 vjeçare tashmë është dhjetëfishuar, pra, në çdo 100 shtatzënësi lind një fëmijë me sindromin Down.

Si bëhet Test-i Harmony prenatal?

Test-it Harmony prenatal i paraprin këshillimi i detajuar me një person mjekësor profesional. Pas kësaj, pacientes i merret mostra prej 20 ml gjaku venoz, që në përputhje me rregullat strikte të kujdesit dhe transportit dërgohet në laboratorin Cenata në Gjermani.

Marrja e mostrës së gjakut të nënës

Veçimi i ADN-së së bebit

Analiza e ADN-së së bebit

Rezultati brenda 3 ditësh

Krahasimi i metodave të skriningut

Shkallat e zbulimit dhe rrezikut të testeve skrining për të përcaktuar sindromin Down

Opsionet e Test-it Harmony

Në varësi nga nevoja mjekësore mjekët dhe pacientët e tyre tani mund të zgjedhin ndërmjet dy opsioneve të testimit.

€540

Harmony® Classic

Trisomy 21/18/13

€590

Harmony® Expert

Trisomy 21/18/13 + XY analysis

€630

Harmony® Plus

Trisomy 21/18/13 + XY analysis
+ Microdeletion syndrome

€340

BioCube® Optimum

Harmony Classic + Bio Save pre-order

€390

BioCube® Premium

Harmony Expert + Bio Save pre-order

€440

BioCube® Gold

Harmony Plus + Bio Save pre-order

Porositni testin

Mundësia e pagimit me karta ose në disa këste pa interes nga

2,000 LEK në muaj

Mundësia e pagimit me karta ose në disa këste pa interes nga <h2>2,000 LEK në muaj</h2>