Por tani
Kontakt

Porositni test-in

Test-i Harmony paraqet test prenatal skrining për çregullimet kromozonale te fetusi. E karakterizojnë konfirmimi i shkëlqyer klinik dhe shkalla e lartë e besueshmërisë. Koha mesatare e pritjes së rezultateve është 3 ditë pune – pa shpenzime shtesë.

Na kontaktoni lirisht qoftë nëpërmjet të dhënave të përmendura më poshtë, ose nëpërmjet formularit për kontakt.

Bio Save Tirane

Rruga Kajo Karafili 2
Telefon: +355 68 4029 160