Por tani

Procedura e Test-it Harmony

Si funksionon e gjithë kjo?
Procedura e Test-it Harmony

Test-i Harmony mund të bëhet më herët se javën e 11-të të shtatzënisë (nga java 10 + 0)

Para zbatimit të Test-it Harmony, gjinekologu Juaj duhet t'Ju kryejë një ekzaminim me ultratinguj për të përcaktuar javën gestacionale dhe a bëhet fjalë shtatzani të vetme ose të  shumëfishtë.

Ju gjithashtu duhet të konsultoheni me mjekun Tuaj cili opsion i Test-it Harmony është më i përshtatshmi për Ju, ndërsa bashkëpunëtori mjekësor i Bio Save Tirana gjithashtu do t'Ju informojë për komplet Test-in Harmony.

Procedura është ilustruar në fotografinë më poshtë:

Procedura Harmony prenatalnog testa

Pas plotësimit të Kërkesës për bërjen e analizës, laboratori merr dy epruveta të gjakut Tuaj venoz, dhe Bio Save Tirana i dërgon mostrat në laborator në Gjermani. Nevojiten mesatarisht 3  ditë pune për analizën e përgjithshme nga marrja e mostrave në laborator. Pastaj, Bio Save Tirana merr rezultatet nga laboratori gjerman dhe Ju informon për rezultatet.

Hapat e mëtejshme janë:

  1. Pacientja dëshiron të bëjë Testin Harmony
  2. Këshillimi gjenetik
  3. Marrja e mostrës së gjakut venoz të nënës
  4. Plotësimi i Kërkesës për bërjen e analizës
  5. Pagimi
  6. Dërgimi i mostrës në laboratorin Cenata GmbH në Gjermani
  7. Bërja e analizës në Cenata GmbH në Gjermani
  8. Analiza e të dhënave dhe hartimi i raportit të mendimit të mjekut nga Cenata GmbH
  9. Dërgimi i rezultateve Bio Save Tirana
  10. Bio Save Tirana e njofton pacienten për rezultatet e analizës

Prenatalni test Harmony se sprovodi u NemačkojTest-i Harmony kryhet në laborator në Gjermani në përputhje me standardet gjermane dhe evropiane të cilësisë dhe mbrojtjes së të dhënave. As mostrat e as të dhënat Tuaja nuk largohen nga Gjermania.

Parakushtet për bërjen e Test-it Harmony

Testi mund të bëhet në të gjitha shtatzanitë, edhe në rastin e fekondimit In Vitro (IVF), pavarësisht nëse ajo është një qelizë e vezëve të dhuruara apo jo. Test-i Harmony është gjithashtu i zbatueshëm në shtatzanitë binjake. Megjithatë, shkalla e zbulimit për shtatzanitë binjake është 92% dhe, duke pasur parasysh të dhënat e deritanishme, nuk është aq e lartë sa në shtatzanitë e vetme (1,2). Përcaktimi i çrregullimeve të kromozomeve të seksit (X, Y), siç është, për shembull, sindromi i Tarner ose Klinefelter, aktualisht nuk është i mundur në binjakë.

Tabela më poshtë ofron një pasqyrë të opsioneve të Test-it Harmony që mund të bëhen aktualisht në një shtatzani të vetme, përkatësisht të shumëfishtë.

Harmony T21/18/13Harmony T21/18/13 + XY
Përcaktimi i gjinisë (sipas kërkesës)
Shtatzania e vetme (spontanisht ose me IVF)
Shtatzania me binjakë (spontanisht ose me IVF)

 

Bashkëpunëtori profesional mjekësor i Bio Save Tirana do t'Ju interpretojë raportin e rezultateve dhe do t'Ju japë këshilla për monitorimin e mëtejshëm të shtatzanisë. Në rastin e një rezultati pozitiv (anormal) të testit, diagnoza përfundimtare duhet të përcaktohet nga amniocenteza ose biopsia e vilusit korionik, përpara marrjes së vendimeve të mëtejshme mbi shtatzaninë.

Arsyet për mungesën e rezultateve

Në raste të rralla mund të ndodhë që pjesa e ADN-së së foshnjës (cffDNA) në gjakun e nënës të jetë relativisht e vogël dhe se rezultatet nuk mund të merren për këtë arsye. Në raste të tilla, laboratori ynë në Gjermani ripërsërit automatikisht analizat. Nëse nuk merret rezultati as pas  përsëritjes së testit, Bio Save Tirana Ju njofton për këtë. Nëse është e nevojshme, është e mundur që të dërgoni një mostër të re të gjakut në një javë pak më vonë të shtatzanisë, pasi me rritjen shtatzanisë, përmbajtja e ADN-së së fetusit (foshnjës) (pjesë fetale) në gjakun e nënës rritet.

Arsyet e tjera për analizë të pasuksesshme janë, për shembull, qeliza e dhuruar e vezëve, për të cilën ne nuk ishim informuar më parë, atëherë rasti i binjakut të humbur, si dhe anomalitë e panjohura kromozomale të pranishme te nëna.