Por tani

Hyrja në Test-in Harmony

Falë metodës unike Test-i Harmony është shumë i saktë dhe njëkohësisht shumë i favorshëm.
Hyrja në Test-in Harmony

Gjaku i nënës përmban si informacione gjenetike të saj, ashtu edhe informacione mbi gjenetikën e fëmijës, madje edhe në një fazë shumë të hershme të shtatzënisë. Nga e  ashtuquajtura "ADN-ja e fetusit me qarkullim të lirë " (cffDNA), prania e çrregullimeve  kromozomale në fetus (p.sh. trisomia) tani mund të shqyrtohet duke analizuar kampionin normal të gjakut të nënës.

Falë metodës unike Test-it Harmony është shumë i saktë dhe njëkohësisht shumë i  favorshëm. Shkalla e zbulimit për trisominë e kromozomit 21 është 99.5%, ndërsa shkalla e rreme pozitive është vetëm 0.06%. Këto të dhëna janë marrë nga disa studime klinike që përfshijnë rreth 30,000 gra shtatzëna.

Më shumë detaje për Test-in Harmony do të gjeni këtu.