Por tani

Për Gjinekologët

Test-i Harmony është një test skrining jo-invaziv prenatal (NIPT), i cili, për shkak të metodës së projektuar posaçërisht që përdor, përmban një shkallë jashtëzakonisht të lartë zbulimi, si dhe një shkallë shumë të ulët false pozitive.
Për Gjinekologët

Test-i Harmony është një test skriningu prenatal jo-invaziv (NIPT), i cili, për shkak të metodës së projektuar posaçërisht që përdor, përmban një shkallë jashtëzakonisht të lartë zbulimi, si dhe një shkallë shumë të ulët false pozitive. Testi ekzaminon sekuencat e paracaktuara të gjeneve, gjë që redukton kohëzgjatjen e analizës dhe koston e testit.

Në të njëjtën kohë, Test-i Harmony analizon sekuencat e gjeneve shumë më detajisht se metodat tradicionale NIPT.

Detaje të tjera për Test-in Harmony do të gjeni këtu.

Testi mund të bëhet nga java e 10-të e shtatzanisë dhe mundëson identifikimin e çrregullimeve më të shpeshta në numrin e kromozomeve (Trisomia e kromozomeve 21, 18 dhe 13) dhe numrin e kromozomeve të seksit X dhe Y.